Kivirakenteisen linnan rauniot. Etualalla joki ja linnan takana silta.
Kajaanin rauniolinna. Kuva: Outi Ritvanen/Vastavalo

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Kajaanin linna rakennettiin 1600-luvun alussa Ruotsin valtakunnan itärajan turvaksi, Kainuun lukoksi. Linna oli myöhemmin 1600-luvulla Pietari Brahelle kuuluneen laajan Kajaanin vapaaherrakunnan keskus. Linna tuhoutui suuren Pohjan sodan aikana vuonna 1716. Kajaanin linnanrauniot siirtyivät Metsähallituksen hallintaan v. 2014 alussa.

Hankkeessa nostetaan Kajaanin jokipuiston historiallinen kokonaisuus – Kajaanin linnanrauniot ympäristöineen – vetovoimaiseksi osaksi Kajaanin kaupunkikeskustaa sekä kaupungin kehittyvää luonto- ja kulttuurimatkailua.

Kehittämistoiminnan keskiössä on Kajaanin linnanraunioiden ympärille rakentuvan yhteistoimintaverkoston aktivoiminen sekä linnanraunioiden historiaan liittyvän kulttuuri- ja tarinaperinnön tehokkaampi hyödyntäminen. Hankkeen jälkeen on edellytykset valmistella pitkän tähtäimen kehittämispolku Kajaanin linnan tulevalle käytölle ja kehittämiselle osana Kajaanin kaupunkikeskustaa ja eurooppalaista linnaverkostoa.

Linnanvirta 2015 -tapahtuma

Linnanvirta 2015 valtsi Kajaanin rauniolinnan ja rantapuiston 21.–23.8. 2015. Ensimmäistä kertaa järjestettävä ilmaistapahtuma tarjosi runsaasti musiikkia, taidetta, pop up –ravintoloita ja elämyksellisiä historiaopastuksia.

Hankkeen toimenpiteet

  1. Viestintä ja markkinointi. Kajaanin linnanraunioille luodaan brändäyksen avulla identiteetti, joka visualisoidaan logona ja profiileina sosiaalisen median kanavissa. Parannetaan myös linnanraunioiden saavutettavuutta tehostamalla niin fyysistä kuin virtuaalista opastusta.
  2. Turvallisuussuunnittelu. Suoritetaan kohteessa kattava riskianalyysi, jota hyödynnetään linnanraunioiden asiakas- ja tapahtumaturvallisuuden suunnittelussa.
  3. Tuotteistus ja yhteistoimintaverkosto. Kajaanin linnalla on kautta aikain ollut suuri merkitys paikalliselle identiteetille ja imagolle. Linnan brändiä ja linna-teemaisia palveluita kehitetään vastaamaan modernin matkailijan ja matkailuelinkeinon tarpeita. Luodaan kaupunkilaisille ja kaupungin järjestötoimijoille foorumi, jonka kautta vaikutetaan linnanraunioiden hoitoon ja kehittämiseen.
  4. Tapahtuma-aktivointi. Tuetaan kaupunkikeskustan kehittymistä ja erityisesti Jokipuiston kehittymistä kaupunkilaisten turvalliseksi ja viihtyisäksi ”olohuoneeksi” ja yleisötapahtumien järjestämispaikaksi. Lanseerataan uudistumista järjestämällä yleisötapahtuma.

Hankkeen tulokset

Hanke vahvistaa kulttuuriperinnön ja maiseman merkitystä kaupunkikuvassa ja kaupungin vetovoimatekijänä. Brändityö ja yhtenäinen brändin hallinta tuottaa lisäarvoa yritysten tuotteisiin ja imagoon. Linnanraunioiden vahvuuksien esilletuonti ja niiden hyödyntäminen tehdään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin vahvalla kumppanuudella.

Toteutusaika ja rahoitus

Hankkeen toteutusaika on helmikuu-marraskuu 2015 ja sen kokonaisbudjetti on 71 820 €. Rahoitus koostuu Euroopan unionin aluekehitysrahaston osarahoituksesta sekä Kajaanin kaupungin ja Metsähallituksen luontopalveluiden rahoitusosuuksista.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Titta Tapaninen, puh. 040 667 1321, email: titta.tapaninen(at)metsa.fi

Tapahtumatuottaja Veikko Leinonen, puh. 040 673 7481, email: veikko.leinonen(at)metsa.fi

Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut, Viestitie 2, 87700 Kajaani

         

Lisätietoa

Lisätietoa Kajaanin linnanraunioista saat Museoviraston ylläpitämältä verkkosivustolta www.kajaaninlinna.fi sekä Metsähallituksen verkkosivuilta www.luontoon.fi/kajaani

Päivitetty viimeksi 28.5.2020