Kaksi ihmistä on tutkimassa liito-oravan papanoita puun juurella.
Liito-oravan kartoitusta Nuuksiossa. Kuvaaja: Elina Pilke

Liito-oravasta kelpaa kertoa

Jotta saisimme tietoa ja ymmärrystä liito-oravasta kerättyä ja välitettyä laajalle yleisölle, selvitämme hankkeen vaikutuksia ja kerromme liito-oravasta monin tavoin.

Tässä osiossa toimivat Luonnonvarakeskus, Kuopion luonnontieteellinen museo, Metsähallitus Luontopalvelut, Suomen luontokeskus Haltia, Suomen luonnonsuojeluliitto, Jyväskylän kaupunki, Suomen metsäkeskus, Varsinais-Suomen ely-keskus ja Keskkonnaamet.

Teemat alla: Sosioekonomiset vaikutukset, Ekosysteemivaikutukset, Tiedon välitystä ja Näyttelyt (suluissa hanketoimen koodi).

Sosioekonomiset vaikutukset (D2)

Miltä tuntuu liito-oravan suojelu? Haluaisinko naapurikseni liito-oravan? Paljonko maksaa liito-oravan elinolosuhteiden turvaaminen? Minkälaisia vaikutuksia metsien käytöllä voi olla liito-oravan koko levinneisyysalueelle? Meitä ihmisiä kiinnostaa moni asia!
Laadimme monipuolisen selvityksen Liito-orava-LIFE-hankkeen sosio-ekonomisista vaikutuksista, jolla kartoitamme näkemyksiä ja mahdollisia keinoja yhteensovittamisen helpottamiseksi. Ensimmäinen kysely toteutettiin alkuvuodesta 2019 (Ota kantaa), ja toinen kysely toteutetaan marraskuussa 2020 (PPGis). Tästä osiosta valtaosan toteuttaa Luonnonvarakeskus.

Ekosysteemivaikutukset (D3)

Suomessa Luonnonvarakeskus rakentaa tulevaisuuden skenaarioita, jotka perustuvat erilaisiin tavoitteisiin metsien käytössä. Liito-oravan esiintymisarviot pohjustetaan elinympäristöverkoston mallinnukseen (A3). Lisäksi koko hankkeen ekosysteemitason vaikutuksia liito-oravan tilanteeseen arvioidaan sekä Suomessa että Virossa.

Tiedon välitystä (E2)

Tärkeä osa tiedon levittämistä ovat tapaamiset maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tästä huolehtii erityisesti Suomen metsäkeskus, joka on keskeinen taho yksityismetsäomistajien asialla.

Liito-oravan elämää voi seurata pönttökameroiden välityksellä. Pönttökameralähetyksiä on ollut kaksi, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Kuopion luonnontieteellisen museon kamerat:

Luontopolkuja pitkin tulee pääsemään mukavasti liito-oravametsään kävelylle Jyväskylässä ja Rekijokilaaksossa. Kuopiossa toimii liito-oravalähettiläs ja luontokoulu.

Järjestämme monenlaisia tapahtumia esimerkiksi Suomen luontokeskus Haltiassa.

Olemme koonneet myös ympäristökasvatusoppaan, ks. Oppaat

Näyttelyt (E3)

Suomen luontokeskus Haltiassa avautui upouusi näyttely keväällä 2020.

Kuopion luonnontieteellisen museon siirrettävä näyttely: linkki tulee myöhemmin

Virossa liito-oravanäyttely rakennetaan Iisakun luontokeskukseen, keskelle lajin esiintymisaluetta Koillis-Virossa.

Liito-orava kiipeää puunrunkoa ylöspäin.
Liito-orava. Kuva: Mauri Leivo.

Päivitetty viimeksi 15.12.2020