Yksi Liito-orava-LIFE-hankkeen tärkeimmistä tavoitteista on tiedon lisääminen ja vaihtaminen eri sidosryhmien välillä sekä suuren yleisön tietämyksen lisääminen liito-oravan elintavoista ja suojelusta.

Liito-orava kiipeää puunrunkoa ylöspäin.
Liito-orava. Kuva: Mauri Leivo.

Hankkeen aikana uudistetaan liito-orava-aiheiset pysyvät näyttelyt Kuopion luonnontieteellisessä museossa ja Suomen luontokeskus Haltiassa. Näyttelymateriaaleista tehdään myös helposti siirrettävät paketit, joilla saadaan liito-oravatietoa jalkautettua kauemmas.

Jyväskylään ja Rekijokilaaksoon liito-oravametsiin tehdään luontopolut infokyltteineen.

Kuopiossa koulutetaan liito-oravalähettiläs, joka vierailee paikalliskouluilla tutustuttaen lapset liito-oravan elämään erilaisin toiminallisin menetelmin. Tämän lisäksi muutama luokka saa adoptoida liito-oravan, jonka elämään seurataan pesäkameran avulla.

Koulujen lisäksi halutaan saavuttaa suuri yleisö. Espoossa kiinnostuneet pääsevät oppaan mukana vierailemaan liito-oravametsissä Nuuksion kansallispuistossa ja Kuopiossa ja Jyväskylässä yleisö pääsee tutustumaan urbaaneihin liitureihin. Lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumapäiviä ja luentoja.

Suomen luonnonsuojeluliito lähettää ajantasaista kuvaa liito-oravan pesältä kameran avulla. Näin liito-oravan elämää pääsee seuraamaan kuka tahansa nettiyhteyden välityksellä.

Sekä Suomessa että Virossa järjestetään hankkeen lopussa kaikille avoimet seminaarit, joissa esitellään hankkeen tulokset ja vaihdetaan tietoa ja kokemuksia.

Päivitetty viimeksi 28.5.2020