Liito-orava liitää metsässä.
Liito-orava liidossa. Kuvaaja: Benjam Pöntinen

Tälle sivulle on koottu tietoa liito-oravasta ja siitä kirjoitetuista julkaisuista.

Kirjallisuutta

  • Ilpo K. Hanski: Liito-orava. Biologia ja käyttäytyminen. Helsinki 2016. Metsäkustannus. ISBN 9789526612928

Luonnonsuojelulainsäädäntöä Suomessa

Uhanalaisuusarviointeja: Punaisen listan verkkopalvelut

Ympäristöministeriö

Neuvontamateriaali liito-oravan huomioimiseksi metsän käytön yhteydessä

Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskuksen julkaisut varovaisuusperiaatteen soveltamisesta (SY 1/2017), pesimis- ja levähdyspaikkojen rajauksista (SY 33/2012), elinympäristöjen mallituksesta (SY 11/2010) ja yhteiselosta kaupunkiseudulla (20/2007):

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY

Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatima toimintamalli liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 2016-2017

Suomen luonnonsuojeluliitto

Liito-orava-aiheisia väitöskirjoja

2019 Jokinen, Maarit: Developing more effective conservation and research: the case of the Siberian flying squirrel
Väitöskirja (pdf, helda.helsinki.fi)
Julkaisusivu (verkkosivu, helda.helsinki.fi)

2016 Mäkeläinen, Sanna: Occurrence, habitat use and movements of the flying squirrel in human-modified forest landscapes.
Väitöskirja (pdf, helda.helsinki.fi)
Julkaisusivu (verkkosivu, helda.helsinki.fi)

2013 Nygrén Nina: Liito-oravan suojelun poliittinen prosessi ja suunnitteluvara Tampereen kaupunkiseudulla
Väitöskirja (pdf, trepo.tuni.fi)
Julkaisusivu (verkkosivu, trepo.tuni.fi)

2013 Santangeli, Andrea: Assessing the effectiveness of different approaches to species conservation.
Väitöskirja (pdf, helda.helsinki.fi)
Julkaisusivu (verkkosivu, helda.helsinki.fi)

2009 Lampila, Satu: The causes and consequences of population declines of two boreal forest species: the case of the willow tit (Parus montanus) and the Siberian flying squirrel (Pteromys volans)
Väitöskirja (pdf, jultika.oulu.fi)
Julkaisusivu (verkkosivu, jultika.oulu.fi)

2008 Hurme, Eija: Ecological knowledge towards sustainable forest management: habitat requirements of the Siberian flying squirrel in Finland
Väitöskirja (pdf, jultika.oulu.fi)
Julkaisusivu (verkkosivu, jultika.oulu.fi)

2002 Selonen, Vesa: Spacing behaviour of the Siberian flying squirrel: effects of landscape structure
Väitöskirja (pdf, helda.helsinki.fi)
Julkaisusivu (verkkosivu, helda.helsinki.fi)

2001 Reunanen, Pasi: Landscape responses of the Siberian flying squirrel (Pteromys volans) in Northern Finland: the effect of scale on habitat patterns and species incidence
Väitöskirja (pdf, jultika.oulu.fi)
Julkaisusivu (verkkosivu, jultika.oulu.fi)

Päivitetty viimeksi 22.6.2021