Liito-orava liitää metsässä.
Liito-orava liidossa. Kuvaaja: Benjam Pöntinen

Tälle sivulle on koottu tietoa liito-oravasta ja siitä kirjoitetuista julkaisuista.

Liito-oravan levinneisyys Suomessa ja Virossa

Kartassa esitetään liito-oravan levinneisyys Suomessa ja Virossa. Suomessa levinneisyysalue ulottuu Etelä-Suomesta Kalajoen ja Kuusamon korkeuksille, Virossa liito-oravaa esiintyy maan Koillisosassa.
Suomessa liito-oravan esiintyminen on laikuttaista Hangosta Kuusamon korkeudelle asti. Yksittäisiä havaintoja on tehty myös Oulusta ja Lapin alueelta. Kanta on runsain Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa.
Laji.fi -tietokantaan ilmoitetut liito-oravahavainnot Suomesta vuosina 1995–2021 (tilanne 19.1.2022). Mitä punaisempi alue, sitä enemmän alueelta on ilmoitettu liito-oravahavaintoja. Kartan lähde: Suomen lajitietokeskus (2022). Tästä pääset tutkimaan karttaa ja havaintoja tarkemmin (laji.fi).

Liito-oravan maailmanlaajuinen levinneisyys

Kartassa on esitetty liito-oravan maailmanlaajuinen levinneisyys. Liito-oravaa esiintyy Suomesta ja Virosta Venäjän halki Japaniin asti.
Liito-oravan levinneisyysalue ulottuu Suomesta halki Venäjän Tyynelle valtamerelle ja Hokkaidōlle saakka. Kaikilta alueilta ei ole saatavilla kovin tarkkoja tietoja liito-oravan esiintymisestä. Kartta on piirretty Schraderin (2011) ja IUCN:n aineiston pohjalta.

Kirjallisuutta

  • Ilpo K. Hanski: Liito-orava. Biologia ja käyttäytyminen. Helsinki 2016. Metsäkustannus. ISBN 9789526612928

Luonnonsuojelulainsäädäntöä Suomessa

Uhanalaisuusarviointeja

Ympäristöministeriö

Neuvontamateriaali liito-oravan huomioimiseksi metsän käytön yhteydessä

Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskuksen julkaisut varovaisuusperiaatteen soveltamisesta (SY 1/2017), pesimis- ja levähdyspaikkojen rajauksista (SY 33/2012), elinympäristöjen mallituksesta (SY 11/2010) ja yhteiselosta kaupunkiseudulla (20/2007):

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY-keskus

Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatima toimintamalli liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 2016–2017:

Suomen luonnonsuojeluliitto

Liito-orava-aiheisia väitöskirjoja

Päivitetty viimeksi 20.1.2022