Liito-orava liitää metsässä.
Liito-orava liidossa. Kuvaaja: Benjam Pöntinen

Tälle sivulle on koottu tietoa liito-oravasta ja siitä kirjoitetuista julkaisuista.

Kirjallisuutta

  • Ilpo K. Hanski: Liito-orava. Biologia ja käyttäytyminen. Helsinki 2016. Metsäkustannus. ISBN 9789526612928

Luonnonsuojelulainsäädäntöä Suomessa

Uhanalaisuusarviointeja: Punaisen listan verkkopalvelut

Ympäristöministeriö

Neuvontamateriaali liito-oravan huomioimiseksi metsän käytön yhteydessä

Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskuksen julkaisut varovaisuusperiaatteen soveltamisesta (SY 1/2017), pesimis- ja levähdyspaikkojen rajauksista (SY 33/2012), elinympäristöjen mallituksesta (SY 11/2010) ja yhteiselosta kaupunkiseudulla (20/2007):

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY

Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatima toimintamalli liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 2016-2017

Suomen luonnonsuojeluliitto

Päivitetty viimeksi 22.10.2020