Ihmisen kämmenellä on kellertäviä liito-oravan papanoita.
Liito-oravan keväisiä papanoita. Kuva: Melanie Hall

Tavoitteemme on tehdä niin hyvät oppaat, että niiden avulla liito-oravan esiintyminen turvataan tulevaisuudessa koko sen levinneisyysalueella. Oppaat on suunnattu maankäytön ammattilaisille, mutta myös luonnosta kiinnostuneille yksityishenkilöille.

Oppaiden ja koulutusten tekemiseen osallistuvat Espoon, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit, Kuopion luonnontieteellinen museo, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsähallituksen Luontopalvelut, Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Keskkonnaamet. Valtaosa kumppaneista on osallistunut oppaiden sisällön tekemiseen. Oppaita ovat arvioineet myös useat viranomaiset alueellisista ELY-keskuksista.

Teemat alla: Oppaat ja Koulutukset & seminaarit (suluissa hanketoimen koodi).

Oppaat

(A2) Liito-orava. Tietoa lajista ja kartoituksesta-opas.

Opas kertoo, mitkä ovat liito-oravan elinympäristön yleisimpiä piirteitä. Opas tutustuttaa paljon käytettyyn menetelmään, jossa liito-oravan esiintymistä kartoitetaan papanoiden ja virtsajälkien avulla. Oppaan on koostanut Suomen luonnonsuojeluliitto hankekumppaneiden avustuksella.

(A4) Liito-oravan huomioiminen kaupunkisuunnittelussa – Hyvien käytäntöjen opas

Käytännönläheisessä oppaassa kerrotaan hyviksi havaittuja kaavoituksen toimintatapoja Jyväskylästä, Espoosta ja Kuopiosta. Opasta varten on tutkittu kokemuksia aiemmista kaavoitustapauksista hankkeen kohdekaupungeissa ja kooste perustuu seurantaan usealta vuodelta. Oppaan ovat koostaneet Espoon, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit sekä Pohjois-Savon ELY-keskus hankkeen muiden kumppanien avustuksella.

Hyvien käytäntöjen opasta varten tehtiin kaksi kyselytutkimusta:

(A7) Opas talousmetsien käsittelyyn (valmistuu 2022)

Koulutuspakettiin sisältyy opas ja sarja käytännön koulutuksia. Koulutuskohteina käytetään hankekohteita, joilla havainnollistetaan liito-oravan kannalta esimerkillistä kohdesuunnittelua. Opas tehdään sekä Suomeen (Suomen metsäkeskus) että Viroon (Keskkonnaamet).

(E3) Ympäristökasvatuspaketti

Opas liito-oravan huomioimiseen ympäristökasvatuksessa kertoo vinkkejä ja tarjoaa esimerkkejä käytännön työhön ympäristökasvatuksessa. Oppaan ovat koostaneet Kuopion luonnontieteellinen museo ja Luontokeskus Haltia.

Selkeät liito-oravapöntön rakennusohjeet ovat osa ympäristökasvatuspakettia. Muista kysyä pöntön ripustamiseen lupa maanomistajalta (myös kaupungeissa)!

Koulutukset ja seminaarit

Päivitetty viimeksi 19.10.2022