Ihmisen kämmenellä on kellertäviä liito-oravan papanoita.
Liito-oravan keväisiä papanoita. Kuva: Melanie Hall

Tavoitteemme on tehdä niin hyvät oppaat, että arjen uusien käytäntöjen myötä liito-oravan esiintyminen turvataan tulevaisuudessa sen koko levinneisyysalueella!

Oppaiden ja koulutusten tekemiseen osallistuvat Espoon, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit, Kuopion luonnontieteellinen museo, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsähallitus Luontopalvelut, Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjois-Savon ely-keskus, Varsinais-Suomen ely-keskus ja Keskkonnaamet. Valtaosa kumppaneista on osallistunut oppaiden sisällön tekemiseen. Oppaita ovat arvioineet myös useat viranomaiset alueellisista ely-keskuksista.

Teemat alla: Oppaat ja Koulutukset & seminaarit (suluissa hanketoimen koodi)

Oppaat

(A2) Liito-orava. Tietoa lajista ja kartoituksesta-opas.

Opas kuvaa liito-oravan elinympäristön peruspiirteitä sekä opastaa asutuksesta kertovia merkkejä perinteiseen papanoiden etsintään perustuvan kartoitusmenetelmän avulla. Oppaan on koostanut Suomen luonnonsuojeluliitto hankekumppaneiden avustuksella.

(A4) Hyvien käytäntöjen opas – Liito-oravien suojelun ja maankäytön yhteensovittaminen kunnissa ja kaupungeissa (valmistuu 2021)

Kooste hyviksi havaituista toimintamalleista kasvavilla kaupunkialueilla perustuu vuosien seurantaan liito-oravalle suunnitelluista toimenpiteistä kaavoituksessa. Opasta varten on tutkittu kokemuksia aiemmista kaavoitustapauksista hankekaupungeissa ja mallinnettu elinympäristöverkostoa Jyväskylässä, sekä kysytty näkökulmia liito-oravan suojelusta Kuopion asukkailta, kuntatasolta ja ely-keskuksista. Oppaan ovat koostaneet Espoon, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit sekä Pohjois-Savon ely-keskus hankekumppanien avustuksella.

(A7) Opas talousmetsien käsittelyyn (valmistuu 2022 lopussa)

Koulutuspakettiin sisältyy opas ja sarja käytännön koulutuksia. Koulutuskohteina käytetään hankekohteita, joilla havainnollistetaan esimerkillistä kohdesuunnittelua. Opas tehdään sekä Suomeen (Suomen metsäkeskus) että Viroon (Keskkonnaamet).

(E2) Ympäristökasvatuspaketti (valmistuu 2020)

Opas liito-oravan huomioimiseen ympäristökasvatuksessa kertoo vinkkejä ja tarjoaa esimerkkejä käytännön työhön. Oppaan ovat koostaneet Kuopion luonnontieteellinen museo ja Luontokeskus Haltia.

Koulutukset & seminaarit

Päivitetty viimeksi 26.10.2020