Retkellä Kuopion Kolmisoppi–Neulamäen suojelualueella. Kuva: Teemu Rautio.

Hankkeen tavoitteena oli luoda hyvät edellytykset toteuttaa liikunnallista elämäntapaa, harrastaa luontoliikuntaa sekä vahvista aktiivista ja terveyttä edistävää luontosuhdetta.

Hyvät edellytykset tarjoaa palvelu, josta luontoliikuntakohteet löytää helposti.

Luonnossa liikkujat ovat tottuneet käyttämään Metsähallituksen Retkikartta.fi-verkkopalvelua. Esimerkiksi vuonna 2015 sitä käytettiin 3,2 miljoonaa kertaa, kun palvelusta toteutettiin myös mobiiliversio. Palvelu sisältää retkeily-, kalastus- ja metsästyskohteet valtion alueilla. Retkikartan käyttäjät ovat toivoneet palveluun myös kuntien ylläpitämiä luontoliikuntakohteita.

Hankkeen myötä kunnille luotiin mahdollisuus saada luontoliikuntapaikkansa näkymään Retkikartta.fi-karttapalvelussa Lippaan eli Liikuntapaikat.fi-järjestelmän kautta. Lipas on käytössä kaikissa kunnissa ja sitä hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Luontoliikuntapaikat siirtyvät näkymään Lippaasta Retkikartalle helposti ja siitä ei koidu kunnille lisäkustannuksia. Kunnat voivat hyödyntää Retkikartta.fi-palvelua niin kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kuin matkailupalveluissakin.

Hankkeen toiminta-aika oli 1.8.2014–31.10.2016.

Hankkeen tavoitteet

  • Tarjotaan kansalaisille tietoa valtion ja kuntien luontoliikuntapaikoista samassa osoitteessa, Retkikartta.fi-karttapalvelussa .
  • Tietoisuus Retkikartta.fi-karttapalvelun uudesta sisällöstä ja roolista on laaja niin kunnilla kuin sidosryhmillä ja kansalaisilla.
  • Retkikartta.fi-karttapalvelu on aktiivisessa käytössä.
  • Luodaan pysyvä toimintamalli, joka mahdollistaa kuntien ja valtion tarjoamien kohteiden ja palveluiden viestimisen yhtenä kokonaisuutena.
  • Aineistoista on mahdollista saada sekä kuntien että valtion raportointitietoa julkisilla varoilla tuotetuista luontoliikunnan ja luonnon virkistyskäytön palveluista hallinnon, tutkimuksen ja suunnittelun tai muiden tahojen käyttöön.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 163 000 €. Rahoitus koostui opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan erityisavustuksesta ja Metsähallituksen Luontopalvelujen omarahoitusosuudesta.

Projektipäällikkönä toimi Sanna-Kaisa Rautio, sanna-kaisa.rautio(at)metsa.fi

www.okm.fi

www.retkikartta.fi

www.liikuntapaikat.fi

Hankkeen esite

Päivitetty viimeksi 25.5.2020