Kuikka-hankkeessa kunnostettiin ja hoidettiin Metsähallituksen hoidossa olevia valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriperintökohteita Kainuussa.

Huoneessa on lattialla useita ikkunoita entistettävänä. Osa on jo saanut uuden maalipinnan.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot ovat ihmisen ja yhteiskunnan historiasta kertovia elementtejä. Niiden säilyminen ja luonteva käytössä pysyminen edellyttää jatkuvaa hoitoa. Monipuolinen ja viihtyisä ympäristö lisää ihmisten vuorovaikutusta elinympäristönsä kanssa. Tämä vahvistaa alueidentiteettiä ja lisää mielenkiintoa omaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Kulttuurin jatkuvuus edellyttää toisaalta fyysisten rakenteiden kunnostamista toisaalta tarjoaa mahdollisuuksia niistä nauttimiseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen.

Kohteet ja toimenpiteet olivat: (linkit johtavat luontoon.fi-sivuille)

  1. Värikallio Hossassa (Suomussalmi). Värikalliolle johtavaa polkua uusittiin uusilla materiaaleilla.
  2. Kalmosärkkä Ruhtinansalmella (Suomussalmi). Alueen arvokkaat muinaisjäännökset suojattiin ohjaamalla kävijöiden kulkua.
  3. Tiaisen torppa (Puolanka). Torpan sisustus suunniteltiin ja toteutettiin asiantuntijatyönä. Arvokas tuohimalkakatto korjattiin käsityönä.
  4. Hallan Pirtti (Hyrynsalmi / Suomussalmi). Jääkäripirtin saunalle tehtiin säilyttävä korjaus ja raivattiin Jääkäripirtin ympäristöä.
  5. Levävaaran ja Latvavaaran pirtit, Elimyssalo (Kuhmo). Rakennuksille tehtiin säilyttäviä ylläpitokorjauksia. Pirttien sisustus suunniteltiin asiantuntijatyönä.
  6. Kaikista kohteista valmistettiin aineistoja, opasteita ja esittelymateriaalia, jotta kohteita saadaan paremmin esille.

Rakentamistoimenpiteiden lisäksi hankkeessa kannustettiin paikallisia ihmisiä ja yhteisöjä yhteisvastuulliseen ja vapaaehtoisuuteen perustuvaan toimintaan. Kohteille haettiin esimerkiksi kummeja, jotka ottavat haluamansa kokoisen vastuun alueen hoitamisesta. Lisäksi järjestettiin erilaisia tilaisuuksia ja vahvistettiin kohteiden esille tuomista eri kanavissa.

Harmaaksi patinoitunut puurakennus niityn keskellä. Taustalla näkyy koivikkoa ja järvi.
Puolangalla sijaitseva Tiaisen torppa on yksi KUIKKA-hankkeessa kunnostettava kohde. Kuva: Metsähallitus/Päivi Tervonen.

Hankkeen tavoitteita

Hankkeen vaikutuksena kohteilla saadaan lisää tyytyväisiä kävijöitä. Hanke loi mielenkiintoisia sisältöjä Kainuun matkailuun. Matkailuyrittäjät ottivat kulttuuriperintökohteet omaan tarjontaansa ja hyödyntävät niitä markkinoinnissaan. Paikallisten asukkaiden tietoisuus kulttuuriperinnöstään kasvoi ja sen myötä ylpeys ja omistajuus ympäristöstä lisääntyi. Hankkeen tuloksia hyödyntävät myös kohteilla itsenäisesti retkeilevät matkailijat.

Rahoitus

Projektin kokonaisbudjetti vuosille 2014 – 2015 oli yhteensä 149 660 euroa.

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Jyri Kokkonen
Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Viestitie 2, 87100 Kajaani

Päivitetty viimeksi 25.5.2020