Korsnäsin kunta hyväksyi marraskuussa 2020 Metsähallituksen kaavoitusaloitteen Korsnäsin merituulivoimapuistosta.

Kartta, jolle hankealueonmerkitty suuntaa antavasti.
Korsnäsin merituulivoimapuistohankkeen sijainti.

Korsnäsin merituulivoimapuiston hankealue sijaitsee Metsähallituksen hallinnoimalla yleisellä vesialueella Korsnäsin kunnan edustalla noin 15 kilometrin päässä rannikolta. Hankealueen koko on alustavan suunnitelman mukaan noin 180 km2. Lopullinen aluerajaus tehdään suunnittelun edistyessä ja siihen vaikuttavat muun muassa suojelualueet, merenpohja, veden syvyys ja osallistavat keskustelut eri sidosryhmien kanssa. Myös alueen laivareitit ja Puolustusvoimien tarpeet on huomioitu suunnittelualueen sijoittelussa.

Korsnäsin merituulivoimapuistoon voisi kuulua jopa kymmeniä yksikköteholtaan noin 12-20 MW:n tuulivoimaloita. Puiston lopullinen kapasiteetti riippuu muun muassa teknologian kehityksestä, valittavista voimalamalleista, merenpohjan ominaisuuksista ja sähköliityntäkapasiteetista.

Puiston liittämisestä kantaverkkoon on erilaisia vaihtoehtoja, joita tutkitaan tarkemmin hankkeen käynnistyttyä ja niitä esitellään myös sidosryhmille.

Hankekehityksen, johon kuuluvat tuulimittaukset, ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoitus sekä vesi- ja rakennuslupien haku, arvioidaan kestävän noin neljä vuotta. Hankkeen suuren koon vuoksi Metsähallitus hakee siihen kumppania. Kumppani kilpailutetaan ja sen tulee noudattaa Metsähallituksen vastuullisen toiminnan kriteereitä.

Hankkeen viranomaislupien valmistuttua rakentamiskelpoisen tuulivoimapuiston hankeoikeudet myydään joko hankekumppanille tai kolmannelle osapuolelle. Hankeoikeuksien ostaja rakentaa tai rakennuttaa puiston ja vastaa sen operoinnista. Merialuetta ei myydä, vaan se säilyy valtion omistuksessa ja Metsähallitus perii sen käytöstä vuosittaista korvausta.

Lisätiedot

  • Tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja Pertti Tapio, Metsähallitus, Puh. 0206395302 pertti.tapio@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 29.1.2021