Luonto- ja kulttuurilähtöisten virkistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämistä aktivoitiin, jotta voidaan vastata Pohjois-Pohjanmaan maaseudun mikroyrittäjien tarpeisiin tuote- ja palveluideoiden kehittämisessä ja verkostoitumisessa.

Tavoitteena oli kulttuurisisältöjen ja luontoelämyksien sekä hyvinvoinnin ja ekologisuuden hyödyntäminen osana liiketoimintaa.

Oulun ammattikorkeakoulu oli hankkeen päätoteuttaja 2016–2018: oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/

Osatoteuttajana toimi Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut.

Hankkeessa kokeiltiin  maaseudun pienyritysten ja oppilaitoksen välillä uudenlaista yhteistyömallia, jossa jalostettiin yritysten keskinäistä yhteistyötä lisääviä tuote- ja palveluideoita. Konseptien kehittämisessä käytettiin palvelumuotoilun menetelmiä keskittyen esimerkiksi teemapohjaiseen ja paikalliseen tarjontaan ja alhaisen sesongin kysynnän lisäämiseen. Hanke edisti yrittäjien palvelumuotoilun osaamista ja verkostoitumista eri toimijoiden kesken.

Tavoitteet

 • Luontoelämyksistä ja kulttuurisisällöistä saatavien terveys- ja hyvinvointihyötyjen hyödyntäminen LP yhteistyöyritysten liiketoiminnan kehittämisessä.
 • Yhteistyöyritysten tuote- ja palveluideoiden testaus ja jatkokehittäminen toimiviksi tuotekonsepteiksi.
 • Palveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin (teemapohjainen ja paikallinen tarjonta, hiljaisen ajan kysynnän lisääminen).
 • Yrittäjien palvelumuotoilun osaamisen vahvistaminen ja verkostoitumisen tukeminen.
 • Yhteistyöyritysten sekä OAMKin opiskelijoiden ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin liittyen.
 • Luontopalvelujen luonto- ja kulttuurikohteiden ja niihin liittyvien mahdollisuuksien saaminen hankkeen kohderyhmien tietoisuuteen.
 • Oulu Outdoor Zone –konseptin jatkokehittäminen matkailun ja lähivirkistyksen edistämiseksi.

Tulokset

 • Asiakkaan palvelupolku ja sen kehittäminen/ case Rokua.
 • Kyläyhteisöt työhyvinvointisisällön tarjoajina.
 • Kehitystutkimus Nature places -konseptista.
 • Työhyvinvoinnin kyselytutkimus.

Oulun seudun luontokohteiden (ent. Oulu Outdoors Zone) konseptin kehittäminen

 • Oulun seudun luontokohteiden osallistuminen Oulun matkailun sähköiseen kesäkampanjaan 19.5.–7.7.2017 (tavoitti noin 25 000 käyttäjää)
 • Oulun seudun luontokohteiden Googleadwords-mainonta
 • Oulun seudun luontokohteille uuden ilmeen/esitekorttipohjan luominen
 • Oulun seudun luontokohteiden kohdekartan toteuttaminen
 • Oulun seudun luontokohteiden viestintäsuunnitelman laatiminen

Työpajat ja koulutukset

 • Asiakaskohtaamisen kanavien kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 24.1.2017, Liminganlahti.
 • Palvelumuotoilun perusteet ja palvelupolku 31.1.2017.
 • Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia koulutus 12.–13.10.2016, Rokua.
 • Kulttuurimatkailun aluetoimijoiden treffit, 6.6., Oulu.
 • Vesiretkeilytyöpaja Oulujärven retkeilyalueella, 15.-16.6., Vaala.
 • Vesiretkeilytyöpaja Oulujärven retkeilyalueella 15.–16.6.2017. Työpajassa syvennyttiin melontapalveluiden kehittämiseen sekä retkien suunnitteluun ja tuotteistamiseen.
 • Kulttuurimatkailun makupaloja –seminaari, 29.9., Oulu.
 • Tarinasta tuotteeksi työpaja, 22.–23.11.2017, Oulu.

Hankkeen esittely ja sidosryhmäyhteistyö

 • Hyvinvointifoorumi 7.4.2016
 • Tilaisuus yhteistyönä 20.4. Oamkilla  ja GreenCare yhteistyö ja hankkeen esittely
 • Rokua, yrittäjien tapaamisia
 • Syöte, yrittäjien tapaamisia
 • Attractive Oulu region -yrityspäivä 12.5. Hankeyhteistyö ja hankkeen esittely
 • Elämys- ja matkailupalveluyritysten tapaaminen 17.5.
 • Hankkeen esittely Geopark kuukausitulilla, Muhos 7.6.2016

Lisätietoja

Virkistyskäytön erityisasiantuntija Olli Help
Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun  Luontopalvelut
olli-petteri.help(at)metsa.fi

Päärahoittaja oli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Rahoitusviranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

 

Päivitetty viimeksi 21.8.2023