Kolme retkeilijää seisoo rantaa pitkin kulkevalla polulla ja katselee, kuinka metsä heijastuu tyynen järven pintaan vastarannalla.
Etelä-Konneveden kansallispuiston Vuorikalaja. Kuva: Tea Karvinen.

Ajankohtaista

 

Hankkeen tulosraportti on julkaistu 30.1.2017

Loppuseminaari to 18.8.2016 klo 9:30-16:00, Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi

Ideasta kannattavaksi luontomatkailupalveluksi -koulutus

Tuotekortit ja hinnoittelu -työpaja 11.2.2016

Asiakaslupaus -työpaja 14.1.2016

Uutta potkua luontomatkailupalveluihin -työpaja 30.11.2015

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tutkimusten mukaan luontoympäristö voi merkittävästi edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, mikä luo mahdollisuuksia luontoon perustuville hyvinvointimatkailupalveluille. Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin -hankkeessa kehitettiin kuusi kansallispuistojen luontoympäristöön, aitouteen ja paikallisuuteen tukeutuvaa, asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävää matkailupalvelutuotetta. Kansallispuistotuotteet rakennettiin yhteistyössä Etelä-Konneveden ja Tiilikkajärven kansallispuistoja toiminnassaan hyödyntävien yritysten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli myös vahvistaa alueiden yritysverkostoja sekä edistää ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä yhteistyötä.

Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2015–31.8.2016. Hankkeen aloitusseminaari järjestettiin 29.10.2015 Kuopiossa, Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Yrityksille suunnatut työpajat ja yrityskohtainen tuotekehittely käynnistyivät marraskuussa. Tuotekehittely ja -kokeilut jatkuivat 2016 ja hankkeen loppuseminaari järjestettiin 18.8. 2016 Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä.

Hallinto ja rahoitus

Kolme nuorta paistaa keppien nokassa makkaraa taukopaikalla.

Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut toimi hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana. Hankkeen osatoteuttajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hanketta rahoittivat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR), Metsähallituksen luontopalvelut, Savonia-ammattikorkeakoulu, Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Metsäkartano sekä Konneveden, Rautalammin ja Rautavaaran kunnat.

Yhteystiedot

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Projektipäällikkö Liisa Kajala
liisa.kajala(at)metsa.fi
puh. 0400 233 571
Akselinkatu 8, 57130 Savonlinna

Lisätietoa ja hankkeen yhteistyökumppanit

Päivitetty viimeksi 25.5.2020