Hankkeessa varmistetaan Iin Röytän pienvenesataman turvallisuus, jolloin saaren vetovoimainen ja suojeltu Iuonto ja kulttuuriperintö ovat rannikon asukkaiden, matkailijoiden ja matkailuyritysten hyödynnettävissä.

Kaksi ponttonilaituria ja betonilaituri uusitaan.

Hankkeen toteuttaa Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut 1.1.2016 –31.12.2018.

Laiturirakententeiden on vastattava käyttäjä- ja turvallisuusvaatimuksia. Turvalliset satamalaiturit ovat perusedellytys kaikelle saaren virkistys- ja matkailukäytölle, myös reittiliikenteelle mantereen satamista Röyttään. Tavoitteena on, että toimenpiteiden seurauksena Röyttä nousee Oulun seudun vetovoimaisimmaksi merelliseksi kulttuuri- ja luontokohteeksi ja Perämeren keskeisimmäksi retkisatamaksi.

Kohderyhminä ovat Perämeren kansalliset ja kansainväliset veneilijät, Röytän veneseurojen jäsenet, Oulun seudun asukkaat ja matkailijat sekä matkailuyritykset.

Päärahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Rahoitusviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteystiedot

Vs puistonjohtaja
Jouni Kosonen
Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
jouni.kosonen(at)metsa.fi
puh. 0400 285 157

Päivitetty viimeksi 25.5.2020