Hankkeessa varmistettiin Iin Röytän pienvenesataman turvallisuus, jolloin saaren vetovoimainen ja suojeltu Iuonto ja kulttuuriperintö ovat rannikon asukkaiden, matkailijoiden ja matkailuyritysten hyödynnettävissä.

Kaksi ponttonilaituria ja betonilaituri uusittiin.

Hankkeen toteutti Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut 1.1.2016 –31.12.2018.

Laiturirakententeiden on vastattava käyttäjä- ja turvallisuusvaatimuksia. Turvalliset satamalaiturit ovat perusedellytys kaikelle saaren virkistys- ja matkailukäytölle, myös reittiliikenteelle mantereen satamista Röyttään. Tavoitteena oli, että toimenpiteiden seurauksena Röyttä nousee Oulun seudun vetovoimaisimmaksi merelliseksi kulttuuri- ja luontokohteeksi ja Perämeren keskeisimmäksi retkisatamaksi.

Kohderyhminä olivat Perämeren kansalliset ja kansainväliset veneilijät, Röytän veneseurojen jäsenet, Oulun seudun asukkaat ja matkailijat sekä matkailuyritykset.

Päärahoittaja oli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Rahoitusviranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Päivitetty viimeksi 21.8.2023