Ensimmäinen avoin osallistamistilaisuus järjestettiin 12.4.2018 Hossan luontokeskuksessa. Paikalle saapui melkein 40 Hossan kehittämisestä ja tulevaisuudesta kiinnostunutta henkilöä; enimmäkseen paikallisia asukkaita ja yrittäjiä sekä loma-asukkaita. Metsähallituksen asiantuntijat olivat paikalla esittelemässä työn etenemistä, Hossan nykytilaa eri prosessien näkökulmista (luonnonsuojelu, kulttuuriperintö, virkistys ja erätalous) sekä vastaamassa yleisön kysymyksiin ja kuuntelemassa mielipiteitä. Keskusteluun nousivat vahvasti mm. kalastukseen liittyvät kysymykset. Myös retkeilyreittejä, maisemaa ja moottorikelkkailua sivuttiin.

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen on edennyt luonnosvaiheeseen kesän ja syksyn kuluessa.

Toinen avoin yleisötilaisuus järjestettiin 21.11.2018 Hossan luontokeskuksessa. Parikymmentä henkilöä oli paikalla, kun Metsähallituksen henkilökunta esitteli suunnitelmaluonnosta. Yleisöllä oli mahdollisuus kommentoida ja keskustella suunnitelman sisällöstä. Keskustelua tuli mm. moottorikelkkailusta ja talviaikaisesta pääsystä Värikalliolle ja  Julma-Ölkylle.

Tammikuussa 2019 suunnitelmaluonnos lähti lausuntokierrokselle. Kaikilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmaan liittyen 8.2.2019 mennessä.

      

Päivitetty viimeksi 28.8.2019