Retkeilijä istuu taukopaikan nuotiolla. Taustalla on punamultainen rakennus.
Kuva: Tiina Hakkarainen.

Metsähallitus päivittää hoito- ja käyttösuunnitelman Helvetinjärven kansallispuistolle, jonka pinta-ala on noin 4 988 ha.

Suunnitelmalla ohjataan kansallispuiston kehittämistä ja sovitetaan yhteen aluetta koskevia käyttötarpeita. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. luonnonsuojelu ja -hoito, kulttuuriperinnön suojelu, retkeily ja ulkoilu, matkailu, kalastus, metsästys sekä alueen muu käyttö. Suunnitelma laaditaan seuraaville noin 15 vuodelle.

Suurin osa suunnittelualueesta on valtion maata käsittäen Helvetinjärven Natura 2000 -alueen ja siihen sisältyvän Helvetinjärven kansallispuiston. Natura-alueeseen kuuluu lisäksi osa luonnonsuojelulailla toteutetusta yksityisestä suojelualueesta (n. 8 ha). Loput Natura-alueesta on luonnonsuojelulailla toteutettavia yksityisiä maa- ja vesialueita. Yksityisille maanomistajille suunnitelma tuo tietoa alueen suojelutavoitteista, mutta se ei ohjaa yksityisten maa- tai vesialueiden käyttöä eikä kalastusjärjestelyitä. Natura-alueella sijaitsee myös yksityisiä lomatontteja, joille ei kohdisteta suunnittelutoimia.

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä.

Suunnittelun eteneminen

Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti alueen käyttäjiä ja eri intressitahoja kuunnellen. Suunnittelun tueksi perustettiin keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa käsiteltiin suunnitelman linjauksia ja ydinkysymyksiä suunnittelun eri vaiheissa.

Kaikille Helvetinjärven kansallispuistossa liikkuville ja alueesta kiinnostuneille julkaistiin marraskuun 2020 alussa karttapohjainen verkkokysely. Sen avulla sai kertoa mielipiteitä, kehitysehdotuksia ja muita ajatuksia kansallispuiston nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Luonnos hoito- ja käyttösuunnitelmasta valmistui alkuvuodesta 2021 ja siitä kerättiin palautetta 21.3.2021 asti.

Lausuntojen käsittelyn jälkeen Metsähallitus on viimeistellyt suunnitelman, ja se on ympäristöministeriössä hyväksyttävänä.

Lisätietoja

Aluepäällikkö Raimo Itkonen
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut
raimo.itkonen@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 11.1.2022