Vanha patorakennelma.
Villamon padon purkamisen ja alueen kunnostamisen jälkeen Isojoen virtaama ohjataan lähes sadan vuoden tauon jälkeen takaisin entiseen uomaansa. Kuva: Pauliina Louhi.

Jokihelmisimpukan luontainen elinkierto on katkennut monissa joissa ja reittivesistöissä niiden patoamisen myötä. Sama uhka koskee jokihelmisimpukan toukkavaiheen isäntäkaloja lohta ja taimenta. Freshabit-LIFE:n kohdevesistöissä vaellusyhteys on katkennut jo vuosikymmeniä sitten, joten lajien palautuminenkin tulee todennäköisesti olemaan hidasta.

Vaellusyhteyden eheyttämisessä on toimivien kalateiden rakentaminen avainasemassa. Kalateihin liittyvää suunittelutyötä sekä rakentamista teemme Etelä-Suomessa Mustionjoella ja Kiskonjoella sekä Keski-Suomessa Saarijärven reitillä.

Vaellusyhteys voidaan palauttaa myös patoja purkamalla. Etelä-Pohjanmaalla, Isojoen kunnassa sijaitseva Villamon alue on Isojoki-Lapväärtinjoen viimeinen merkittävä meritaimenen vaelluseste. Hankkeessa osallistumme alueen kunnostamiseen ja siihen liittyviin maisemointitöihin. Alueellisten ELY-keskusten sekä toiminnanharjoittajan yhteistyön ansiosta Villamossa toimiva kalankasvatuslaitos ja vesivoimalaitos lopettavat toimintansa, ja kunnostustyöt pääsevät kunnolla vauhtiin vuoden 2017 aikana.

Jokihelmisimpukan ja vaelluskalojen elinkierto ei palaudu yksinomaan kalateitä rakentamalla tai patoja purkamalla. Näiden lisäksi tarvitaan paljon tukitoimenpiteitä, kuten valuma-alueiden vesiensuojelutoimenpiteitä, vesistökunnostuksia ja tuloksellisuuden seurantaa. Hankkeen kohdevesistöissä vaellusyhteys on katkennut jo vuosikymmeniä sitten, joten lajien palautumisenkin voidaan odottaa vievän vuosikymmeniä.

Päivitetty viimeksi 22.5.2020