Hankkeessa kertyneitä kokemuksia ja kysymyksiä välitetään alueilta toisille temaattisissa työryhmissä. Työryhmät kokoontuvat vapaasti tarpeen mukaan ja niihin voidaan pyytää myös ulkopuolisia asiantuntijoita keskustelemaan. Jos haluat osallistua työryhmien kokouksiin, niin ota yhteyttä niiden vetäjiin.

Virtavesien elinympäristökunnostukset

 • virtavesikunnostukset, kalateiden rakentaminen ja niihin liittyvät tukitoimenpiteet, jokihelmisimpukoiden kasvattaminen sekä siirtoistutukset
 • Teppo Vehanen, Luonnonvarakeskus, teppo.vehanen@luke.fi

Järvien elinympäristökunnostukset

 • lintuvesien kunnostukset, hoitokalastukset, järvien pinnan nostot
 • Jukka Ruuhijärvi, Luonnonvarakeskus, jukka.ruuhijarvi@luke.fi

Toimenpiteiden seuranta

 • toimenpiteiden ekologiset, toiminnalliset ja hydrologiset vaikutukset
 • Seppo Hellsten, Suomen ympäristökeskus, seppo.hellsten@ymparisto.fi

Viestintä ja ympäristökasvatus

 • hankkeen valtakunnallinen viestintä sekä ympäristökasvatus
 • Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF Suomi, essi.aarnio-linnanvuori@wwf.fi

Sisävesiluonnon kartoitus

 • järvien vedenalaiset kartoitukset, puroinventoinnit
 • Jari Ilmonen, Metsähallitus, Luontopalvelut, jari.ilmonen@metsa.fi

Valuma-aluemallinnus

 • integroidun mallinnusperheen kehittäminen käytännön valuma-aluesuunnittelun tueksi
 • Sirkka Tattari, Suomen ympäristökeskus, sirkka.tattari@ymparisto.fi

Päivitetty viimeksi 5.6.2020