FRESHABIT toimii 8 laajemmalla kohdealueella. Kohdealueet pitävät sisällään jokia, reittivesistöjä, lintuvesiä ja muita järvialueita valuma-alueineen. Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat sekä kohdealueilla sijaitseviin Natura 2000 -alueisiin että niiden ulkopuolisiin alueisiin. Kustakin kohdealueesta ja siellä toteutettavista toimenpiteistä saat tarkempaa tietoa alueen koordinaattorilta tai verkkosivulta. Muutamasta kohteesta on laadittu hankkeessa myös paikkatietoa hyödyntävä tarinakartta.

Kahdeksan kohdealueen sijainti Suomen kartalla.
Kohdealueiden sijainti.

1 Naamijoki

Mika Puustinen, Metsähallitus Luontopalvelut
mika.puustinen@metsa.fi, puh. 0206397633

Naamijoen tarinakartta kertoo Tornionjoen meritaimenen latvavesistä ja niiden suojelutarpeesta (metsahallitus.maps.arcgis.com).

2 Pohjanmaan joet (Lapväärtin-Isojoki, Ähtävänjoki ja Karvianjoen latvat)

Erika Raitalampi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
erika.raitalampi@ely-keskus.fi, puh. 0295028027

ymparisto.fi/freshabit-pohjanmaa

3 Lounais-Suomi (Kiskonjoki ja Karvianjoki)

Tapio van Ooik, Varsinais-Suomen ELY-keskus
tapio van Ooik@ely-keskus.fi, puh. 0407699058

ymparisto.fi/freshabit-lounais-suomi

4 Karjaanjoki

Juha-Pekka Vähä, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
juha-pekka.vaha@luvy.fi, puh. 0195682940

Hankekumppanien yhteistyönä kokoamassa tarinakartassa taimen kertoo matkastaan ylös Karjaanjokea ja seuralaisestaan raakusta (metsahallitus.maps.arcgis.com).

5 Vanajavesi

Eeva Einola, Vanajavesikeskus
eeva.einola@vanajavesi.fi, puh. 0504141701

6 Keski-Suomi (Saarijärven reitti, Etelä-Konnevesi ja Päijänne)

Saija Koljonen, Suomen ympäristökeskus
saija.koljonen@ymparisto.fi, puh. 0295251791

syke.fi/freshabit/Yhteistyötä Keski-Suomessa

7 Puruvesi

Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus
pekka.sojakka@ely-keskus.fi, puh. 0400542122

propuruvesi/FRESHABIT

8 Koitajoen alue

Tiina Käki, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
tiina.kaki@ely-keskus.fi, puh. 0407206255

kareliabiosphere/hankkeet/freshabit-koitajoki

Päivitetty viimeksi 5.6.2020