Luonnonhoitotalkoot. Kuva: Saša Dolinšek

ESIKOTO-hankkeen julkaisut

Yhteispohjoismainen ORIGIN-hanke

Samanaikaisesti Esikoto-hankkeen kanssa oli käynnissä ORIGIN-hanke, jossa kartoitettiin ja vaihdettiin kokemuksia luontolähtöisestä kotoutumisesta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tulosten perusteella kiinnostus luontolähtöisten menetelmien käyttöön lisääntyy jatkuvasti.

Hankkeen vetäjän toimi Suomen ympäristökeskus ja rahoittajana Pohjoismaiden neuvosto.

ORIGIN: Outdoor recreation, nature interpretation and integration in Nordic countries (www.syke.fi/projects/origin)

ORIGIN-hankkeen julkaisut luontolähtöisestä esikotoutumisesta:

Päivitetty viimeksi 1.12.2023