Seitsemän pyöräilijää on pysähtynyt polulle talviseen metsään. Ympärillä on tykkylumen peitossa olevia kuusia.
Paksupyöräretkellä Syötteellä. Kuva: Anu Ylisaukko-oja.

Esikoto-hankkeen tulokset

 

Hankkeen tuotteita ovat mm. kuudella kielellä julkaistavat videot, jotka vievät kalastusharrastuksen pariin ja luontoretkelle Liminganlahdelle.

Tutustu videoihin ja muihin julkaisuihin!

Hankkeen lopputiedote (20.9.2018): ”Saan ajaa metsässä polkupyörällä ja olla osa yhteiskuntaa”

ESIKOTO-hankkeen tavoitteena oli luoda esikotouttamisen ja -kotoutumisen hyvä malli, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden osallisuuden.

Uusi menetelmä tarjoaa toimijoille, erityisesti järjestöille, selkeät roolit ja tarvittavan osaamisen sekä malleja esikotouttavaan työhön.

Tavoitteena on, että jo turvapaikan hakemisen ajanjakso hyödyttäisi aiempaa enemmän sekä turvapaikanhakijaa että yhteiskuntaa.

Hankekumppaneiden tunnukset.

Luontoympäristö osaksi kotoutumista

Suomessa ei ole aikaisemmin järjestelmällisesti hyödynnetty luontoympäristöä osana kotouttamista. Metsähallitus halusi hankkeen aikana luoda mallin, jolla luonto otetaan osaksi kotoutumista niin, että turvapaikanhakijan valmiudet kotoutua Suomeen paranevat.

Esikoto-hankkeessa koottiin luontoaktiviteeteista menetelmä, joka soveltuu turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön. Menetelmien käyttöönottoa edistetään siten, että ammattilaisille ja muille toimijoille viestitään luontolähtöisen toiminnan terveys- ja hyvinvointihyödyistä.

Kotoutuminen on kaksisuuntaista: myös yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa, ja kotoutuminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa ja parhaiten arkisissa tilanteissa. Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä paikallisväestön myönteistä suhtautumista turvapaikanhakijoihin ja osallistumista kotouttamista edistävään vapaaehtoistoimintaan.

Toimenpiteet:

  1. Lisätään tietoisuutta luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutuksista kotouttamisessa.
  2. Suunnitellaan ja toteutetaan luontopäiviä. Parhaiten toimivat käytännöt tuotteistetaan ja kootaan työkaluksi ammattilaisten käyttöön – luodaan malli, jolla luontokohteita hyödynnetään esikotoutumisen toimintaympäristönä.
  3. Testataan erilaisia paikallisväestön osallistumisen muotoja vapaaehtoiseen kotouttamistoimintaan.
  4. Kootaan tietopaketti luontoon tutustumisen ja luonnossa liikkumisen helpottamiseksi kotoutujan tarpeisiin.

Hankkeen päätoteuttajana toimi Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajina Metsähallituksen Luontopalvelut, Vuolle Setlementti ry sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen toiminta-alueena olivat Oulu, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Kuusamo.

Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, osatoteuttajat sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat.

Hankkeen toteutusaika oli 1.5.2016–31.8.2018.

Hankepartnerit

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (ODL) (www.odl.fi)

Vuolle Setlementti ry (vuolleoulu.fi)

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) (www.diak.fi)

Päivitetty viimeksi 18.8.2023