Matkailullisesti monipuolinen, kansainvälistyvä Oulun alue

Attractive Oulu Region (AOR) oli kolmevuotinen kansainvälisen matkailun kehittämishanke.

Tavoitteena oli lisätä Oulun seudun (Oulu, Kalajoki, Syöte, Rokua Geopark) matkailualueen sekä Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta kansainvälisenä matkailualueena sekä vahvistaa alueen elinkeinotoimintaa.

Alueen vetovoimaisuuden lisääminen perustuu mukana olevien matkailualueiden yhteistyöhön, kunkin alueen vahvuuksien ja jo olemassa olevien markkina-alueiden laaja-alaiseen hyödyntämiseen sekä alueen monipuolisiin luontokohteisiin.

AOR-hankkeen toteuttamisesta vastasivat yhdessä Humanpolis Oy, Rokua Geopark, Syötteen Matkailuyhdistys, Kalajoen Matkailuyhdistys, BusinessOulu ja Metsähallitus. Jokaisella hankkeen toteuttajalla oli vastuullaan työpaketti, joiden toimenpiteillä lisätään alueen houkuttelevuutta ja matkailuyritysten valmiutta kansainvälisten matkailijoiden saavuttamiseksi.

Metsähallituksen Luontopalvelut kehitti Oulun seudun luontokohteita

Metsähallituksen toteuttamassa työpaketissa testattiin uusia, kansainvälisille markkinoille suunnattuja luontomatkailutuotteita ja osa näistä jäi testauksen jälkeen matkailutoimijoiden käyttöön. Saariselälle ja Urho Kekkosen kansallispuistoon järjestettiin syksyllä 2017 benchmarking-matka, jossa haettiin oppia mm. alueen asiakasviestintään ja viestintämateriaalien tuotantoon.

Hankkeessa toteutettiin lukuisia viestintäaineistoja; valokuvia, videoita, 360-valokuvia virtuaalilaseille, esitteitä ja uusia reittituotekortteja. Suurin viestinnällinen toteutus oli ”Neliömetri kansallispuistoa” -infopisteiden pystytys matkailuyrityksiin. Oulun seudun luontokohdeverkoston viestintää parannettiin yhdessä toimijaverkoston kanssa ja laadittiin viestinnän tueksi suunnitelma, jonka toimenpiteet toteutettiin yhdessä KASKU-hankkeen kanssa.

Syötteelle laadittiin luontomatkailusuunnitelma sekä uusi brändi, jolla Syöte pyrkii tulevaisuudessa erottumaan kilpailijoistaan. Lisäksi Syötteelle uusittiin kestävän luontomatkailun Charter-sertifikaatti seuraavaksi 5 vuodeksi.

Oman työpaketin lisäksi hankkeessa osallistuttiin koko suurhanketta koskeviin yhteisiin toimenpiteisiin. Näistä keskeisimpiä olivat matkanjärjestäjävierailut, yhteiset tuotekehitystyöpajat sekä matkanjärjestäjille suunnattujen tuotemanuaalien laatiminen.

Lisätietoja hankkeesta antaa puistonjohtaja Saara Airaksinen, Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
saara.airaksinen(at)metsa.fi

EAKR-rahoitteisen AOR-hankkeen toteutusaika oli 1.9.2015-31.8.2018. Hankkeen päätoteuttaja oli Humanpolis Oy (www.rokuageopark.fi/humanpolis), osatoteuttajina Syötteen Matkailuyhdistys, Kalajoen Matkailuyhdistys, BusinessOulu ja Metsähallitus. Hankkeen toteuttajien lisäksi hanketta rahoittivat Pudasjärven kaupunki ja Oulun Matkailu Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2 199 996 €, mistä Metsähallituksen Luontopalvelujen osuus 339 720 €.

Rahoittajaviranomaisena hankkeessa toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Päivitetty viimeksi 5.1.2022