Mount Errigal Irlannissa. Kuva: ASCENT

Hankkeen tavoitteena on kansainvälisen tietotaidon vaihtamisen ja oppimisen kautta edistää kohteiden kestävää käyttöä. Kohteilla tehdään kävijätutkimukset ja niille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat. Retkeilyrakentamisen menetelmiä ja parhaita käytäntöjä opetellaan paikan päällä kussakin hankemaassa. Tavoitteena on myös kerätä nämä parhaat käytännöt yhteen ja luoda mahdollisuus hyödyntää hankkeen tuloksia myöhemmin muuallakin. Paikallisen omistajuuden vahvistamisen avulla parannetaan käyttäjien tietoutta kestävästä retkeilystä tavoitteena vähentää käytön aiheuttamia haitallisia vaikutuksia kohteilla.

Hossassa on tehty viime vuosina mittavia rakennus- ja korjaustoimenpiteitä, mutta parannus- ja huoltotyöt ovat jatkuvaa työtä. Hankkeesta opituista menetelmistä voidaan poimia parhaat tukemaan Hossan kestävää käyttöä siinä haastavassa tilanteessa, jossa kävijämäärät ovat nousseet kansallispuiston perustamisen ansiosta. Kansallispuistolle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma ja järjestyssääntö ohjaamaan ja opastamaan alueen käyttäjiä. Ympäristöministeriö vahvisti hoito- ja käyttösuunnitelman heinäkuussa 2019.

Hossan kansallispuistolle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma

Lisätietoa Hossan hoidon ja käytön suunnittelusta

Päivitetty viimeksi 29.4.2020