Luontopalvelujen yhteystiedot

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoito on jaettu Luontopalveluihin ja Eräpalveluihin. Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä johtaa luontopalvelujohtaja, jonka alaisuudessa toimivat prosessien valtakunnalliset päälliköt, alueellista toimintaa johtavat aluejohtajat sekä erätalousjohtaja.

Luontopalveluilla on kolme yhteistä tehtäväkokonaisuutta (prosessia): alueiden hallinta, luonnon ja kulttuuriperinnön suojelu sekä luonnon virkistys- ja matkailukäyttö.

Luontopalvelujen johto ja alueyksiköt

Asiakaspalvelu retkeilijöille

Asiakaspalvelua ja vinkkejä retkeilijöille tarjoavat Suomen luontokeskus Haltia sekä alueellisesti muut luontokeskukset.