Metsä.fi-lehti

Metsä.fi on Metsähallituksen asiakas- ja sidosryhmälehti, jossa kerrotaan Metsähallituksen laaja-alaisesta toiminnasta sekä siihen liittyvistä teemoista. Lehdessä taustoitetaan ajankohtaisia aiheita ja tuodaan esiin uusia näkökulmia sekä kerrotaan myös sidosryhmien ja kumppaneiden näkemyksiä. Metsä.fi-lehdestä julkaistaan vuonna 2022 kaksi numeroa: ensimmäinen julkaistaan printtinä ja on jaossa toukokuussa, ja toinen julkaistaan sähköisenä versiona metsä.fi-verkkolehdessä.

Uusin numero 1/2022:

Epävarmoina aikoina riskitietoisuus ja vakaus korostuvat

Luonnonvaraosaston osastopäällikkö Tuula Packalen peilaa metsäalan tulevaisuutta taustalla vaikuttavien muutostekijöiden kautta. Hänen mukaansa uusiutuvat luonnonvarat ovat suomalaisille tärkeä voimavara ja vahvuus, ja niiden merkitys on viime aikoina kasvanut.

Lapissa eri toimintojen yhteensovittaminen on välttämätöntä

Lapin aluejohtajana yli 20 vuotta toiminut Kii Korhonen sai seuraajakseen Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuuspäällikkö Samuli Myllymäen. Vetovastuun vaihtuessa pyysimme heitä pohtimaan mennyttä ja tulevaa.