Metsä.fi-lehti

Metsä.fi on Metsähallituksen asiakas- ja sidosryhmälehti, jossa kerrotaan Metsähallituksen toiminnasta ja siihen liittyvistä teemoista eri näkökulmista. Tavoitteena on myös taustoittaa ajankohtaisia aiheita ja nostaa esiin uusia näkökulmia.

Lehti jaetaan osoitteellisena jakeluna Metsähallituksen henkilöstölle, sidosryhmille ja asiakkaille ja sen voi tilata maksutta kotimaahan sähköpostitse osoitteesta metsafilehti@metsa.fi tai lehden verkkoversion kautta osoitteesta: http://www.metsafi-lehti.fi/muut/tilaa-lehti

  • Päätoimittaja: Terhi Koipijärvi
  • Toimituspäällikkö: Sari Hiltunen
  • Toimitussihteeri: Leena Hulsi, Viestintätoimisto Jokiranta
  • Painos: 11 500 kpl

Metsä.fi-lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehdestä on myös sähköinen verkkoversio, johon on koottu printtilehden mielenkiintoisimpia juttuja.
Tutustu verkkolehteen osoitteessa: http://www.metsafi-lehti.fi

Metsä.fi-lehden aikataulu vuonna 2021:

Numero Aineisto toimitukseen Lehti jaossa
125.2.Viikolla 13
214.5.Viikolla 24
31.10. Viikolla 45

Osoitteenmuutokset, tilaukset ja tilauksen peruutus sähköpostitse osoitteeseen: metsafilehti@metsa.fi.