Metsä.fi-lehti

Metsä.fi on Metsähallituksen asiakas- ja sidosryhmälehti, jossa kerrotaan Metsähallituksen laaja-alaisesta toiminnasta sekä siihen liittyvistä teemoista. Lehdessä taustoitetaan ajankohtaisia aiheita ja tuodaan esiin uusia näkökulmia sekä kerrotaan myös sidosryhmien ja kumppaneiden näkemyksiä. Metsä.fi-lehdestä julkaistaan vuonna 2022 kaksi numeroa: ensimmäinen julkaistaan printtinä ja on jaossa toukokuussa, ja toinen julkaistaan sähköisenä versiona metsä.fi-verkkolehdessä.

Uusin numero 2/2022:

Turvemaiden hiilitaseluokitus edistää ilmastoviisasta metsätaloutta

Metsähallituksen suunnittelijat kykenevät uuden työkalun avulla arvioimaan entistä paremmin turvemaille suunniteltujen toimenpiteiden ilmastovaikutuksia. Hiilitaseluokitus auttaa tekemään ilmaston ja metsien kannalta hyviä ratkaisuja.

Freshabit juurrutti uusia toimintatapoja sisävesien suojaksi

Suomen suurin sisävesien luonnonsuojeluhanke Freshabit LIFE IP päättyi syyskuussa. Seitsenvuotisessa hankkeessa on katsottu alusta asti kauas tulevaisuuteen – tavoitteena oli luoda uusia verkostoja ja pysyviä toimintatapoja.