Kuva: Jari Salonen
Kuva: Jari Salonen

Metsä.fi-lehti

Metsä.fi on Metsähallituksen asiakas- ja sidosryhmälehti, jossa kerrotaan Metsähallituksen laaja-alaisesta toiminnasta sekä siihen liittyvistä teemoista. Lehdessä taustoitetaan ajankohtaisia aiheita ja tuodaan esiin uusia näkökulmia sekä kerrotaan myös sidosryhmien ja kumppaneiden näkemyksiä.

Uusin numero 1/2023:

Ennallistamisella tuetaan luonnontilan palautumista

Metsähallituksella on yli 30 vuoden kokemus ennallistamistoimista, joilla parannetaan heikentyneiden elinympäristöjen ja niillä elävien lajien elinolosuhteita. Tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen valtion maa- ja vesialueilla.

Metsäasiantuntija lähestyy metsää monesta näkökulmasta

Metsäasiantuntija Mikko Kuitunen vastaa työssään Metsähallituksen monikäyttömetsien puunkorjuun, metsänhoitotöiden ja luonnonhoidon suunnittelusta. Erilaisten tavoitteiden ja luontoarvojen huomioon ottaminen vaatii paljon ennakkotyötä.