Uudellemaalle suojelualueita

Valtioneuvosto ja ympäristöministeriö ovat 15.4.2021 antaneet asetukset, joilla eri puolilla Uudenmaan maakuntaa on perustettu valtion maille luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon. Valtioneuvoston asetuksella perustetaan 29 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 5883 hehtaaria. Ympäristöministeriön asetuksella perustetaan 67 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 299 hehtaaria. Kohteissa on muun muassa lehtoja, vanhoja metsiä, soita, lintukosteikkoja sekä saaristo- ja meriluontoa.

Kartat luonnonsuojelualueiden sijainnista:

Kohdekohtaiset karttaliitteet

Valtioneuvoston asetuksella perustettavat muut luonnonsuojelualueet (pdf, 314-3313 kt)

 1. Stormossenin aarnialueen luonnonsuojelualue
 2. Täktominlahden ja Svanvikenin luonnonsuojelualue
 3. Kurkisuon luonnonsuojelualue
 4. Petkelsuon luonnonsuojelualue
 5. Usmin luonnonsuojelualue
 6. Bjursin luonnonsuojelualue
 7. Inkoon Stormossenin luonnonsuojelualue
 8. Keihässuon luonnonsuojelualue
 9. Finnträskin vanhojen metsien luonnonsuojelualue
 10. Medvastön ja Stormossenin luonnonsuojelualue
 11. Saltfjärdenin luonnonsuojelualue
 12. Lakimäen metsän luonnonsuojelualue
 13. Ahvenkoskenlahden luonnonsuojelualue
 14. Kivilamminsuon ja Pitkästenjärvien luonnonsuojelualue
 15. Kotojärven ja Isosuon luonnonsuojelualue
 16. Metsäkulman luonnonsuojelualue
 17. Klaukkalan Isosuon luonnonsuojelualue
 18. Lampisuon luonnonsuojelualue
 19. Bromarvin saarten luonnonsuojelualue
 20. Lassilansuon luonnonsuojelualue
 21. Lohjanjärven alueiden luonnonsuojelualue
 22. Långån kosteikon luonnonsuojelualue
 23. Läppträsketin luonnonsuojelualue
 24. Tammisaaren rannikon luonnonsuojelualue: liite 24 ja 24a
 25. Boxin soiden luonnonsuojelualue
 26. Kummelbergenin luonnonsuojelualue
 27. Rörstrandin vanhan metsän luonnonsuojelualue
 28. Hannun aarnion luonnonsuojelualue
 29. Vestran soiden, lehtojen ja vanhojen metsien luonnonsuojelualue

Ympäristöministeriön asetuksella perustettavat luonnonsuojelualueet (pdf, 481-3779 kt)

 1. Elfvikin metsän luonnonsuojelualue
 2. Hällkärrin luonnonsuojelualue
 3. Tammimäen luonnonsuojelualue
 4. Tattarinmäen luonnonsuojelualue
 5. Byön luonnonsuojelualue
 6. Kapellvikenin luonnonsuojelualue
 7. Vallisaaren luonnonsuojelualue
 8. Ridasjärven luonnonsuojelualue
 9. Viitalan metsän luonnonsuojelualue
 10. Bredsmossenin luonnonsuojelualue
 11. Kockelträsketin luonnonsuojelualue
 12. Långvässfjärdenin luonnonsuojelualue
 13. Tuusulanjärven luonnonsuojelualue: liitteet 13, 13a, 13 b
 14. Asemansuon luonnonsuojelualue
 15. Haaviston luonnonsuojelualue liite 15 ja Haaviston luonnonsuojelualue liite 15a
 16. Korkeakosken luonnonsuojelualue
 17. Vaskijärven metsän luonnonsuojelualue
 18. Heparin rannan luonnonsuojelualue
 19. Sundetin luonnonsuojelualue
 20. Brännängbergetin luonnonsuojelualue
 21. Kalkkimäen luonnonsuojelualue
 22. Kiimamäen luonnonsuojelualue
 23. Nummenkylän luonnonsuojelualue
 24. Puujärven luonnonsuojelualue
 25. Pytbergin luonnonsuojelualue: liitteet 25, 25a, 25b
 26. Saarilammen luonnonsuojelualue
 27. Hopom träskin luonnonsuojelualue
 28. Lehtisen luonnonsuojelualue
 29. Supinmäen luonnonsuojelualue
 30. Kairassuon vanhan metsän luonnonsuojelualue
 31. Kallioniemien luonnonsuojelualue
 32. Maitoisten metsän luonnonsuojelualue
 33. Mäntsälän Suurisuon luonnonsuojelualue
 34. Ohkolanjokilaakson luonnonsuojelualue
 35. Peltolan vanhan metsän luonnonsuojelualue
 36. Vähäjärvenkallioiden luonnonsuojelualue
 37. Kaanaan vanhan metsän luonnonsuojelualue
 38. Kiljavan luonnonsuojelualue
 39. Kuppinummen luonnonsuojelualue
 40. Rientolan metsän luonnonsuojelualue
 41. Emäsalon soiden luonnonsuojelualue
 42. Hasselödalenin luonnonsuojelualue
 43. Porvoon Stormossenin luonnonsuojelualue
 44. Tungträsketin vanhan metsän luonnonsuojelualue
 45. Venunmetsän luonnonsuojelualue
 46. Bölsvikenin ja Stormossenin luonnonsuojelualue
 47. Dalkarön luonnonsuojelualue
 48. Kristianslundin luonnonsuojelualue
 49. Landbofjärdenin luonnonsuojelualue
 50. Makubergenin luonnonsuojelualue
 51. Malmholmenin luonnonsuojelualue
 52. Persöfladanin luonnonsuojelualue
 53. Stenkullan luonnonsuojelualue
 54. Stormossenin ja Degermossenin luonnonsuojelualue
 55. Varvarinsuon luonnonsuojelualue
 56. Österfjärdenin luonnonsuojelualue
 57. Byträsketin luonnonsuojelualue
 58. Grundträsketin alueen luonnonsuojelualue
 59. Löparösundin luonnonsuojelualue
 60. Ponun luonnonsuojelualue
 61. Kvarnbyn luonnonsuojelualue
 62. Lakiasuon ja Kurjen Suursuon luonnonsuojelualue
 63. Torsgårdin metsän luonnonsuojelualue
 64. Keravanjokikanjonin lehdon luonnonsuojelualue
 65. Honnonviidan luonnonsuojelualue
 66. Konianvuoren luonnonsuojelualue
 67. Laukkamäen lehdon ja Puttisaaren luonnonsuojelualue

Lisätietoja

 • Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö, puh. 0295250278, johanna.korpi@ym.fi
 • Vs. aluepäällikkö Annukka Rasinmäki, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, puh. 0206394694, annukka.rasinmaki@metsa.fi