Uudellemaalle suojelualueita

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Uudenmaan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon.

Uudellemaalle on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 32 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 21 747 hehtaaria. Ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 67 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 299 hehtaaria. Lisäksi perustettaisiin valtioneuvoston asetuksella Porkkalan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 12 777 ha.

Kohteissa on muun muassa lehtoja, vanhoja metsiä, soita, lintukosteikkoja sekä saaristo- ja meriluontoa.

Alueet sijaitsevat Espoon, Hangon, Helsingin, Hyvinkään, Inkoon, Järvenpään, Karkkilan, Kirkkonummen, Lapinjärven, Lohjan, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Porvoon, Pukkilan, Raaseporin, Sipoon, Siuntion, Tuusulan, Vantaan ja Vihdin kuntien alueella. Yksi suojelualueista (Keihässuo) sijaitsisi osin Lopella Hämeen maakunnassa.

Sijaintikartat on päivitetty lausuntopyynnön kohteiden mukaisesti.

Kohdekohtaiset karttaliitteet

Valtioneuvoston asetuksella perustettava Porkkalan luonnonsuojelualue (pdf, 142-1051 kt)

Valtioneuvoston asetuksella perustettavat muut luonnonsuojelualueet (pdf, 182-2391 kt)

 1. Stormossenin aarnialueen luonnonsuojelualue
 2. Täktominlahden ja Svanvikenin luonnonsuojelualue
 3. Kurkisuon luonnonsuojelualue
 4. Petkelsuon luonnonsuojelualue
 5. Usmin luonnonsuojelualue
 6. Bjursin luonnonsuojelualue
 7. Inkoon Stormossenin luonnonsuojelualue
 8. Keihässuon luonnonsuojelualue
 9. Finnträskin vanhojen metsien luonnonsuojelualue
 10. Medvastön ja Stormossenin luonnonsuojelualue
 11. Saltfjärdenin luonnonsuojelualue
 12. Lakimäen metsän luonnonsuojelualue
 13. Ahvenkoskenlahden luonnonsuojelualue
 14. Pernajan saariston luonnonsuojelualue
 15. Kivilamminsuon ja Pitkästenjärvien luonnonsuojelualue
 16. Kotojärven ja Isosuon luonnonsuojelualue
 17. Metsäkulman luonnonsuojelualue
 18. Klaukkalan Isosuon luonnonsuojelualue
 19. Lampisuon luonnonsuojelualue
 20. Söderskärin ja Långörenin saariston luonnonsuojelualue: liitteet 20 ja 20a–20d
 21. Bromarvin saarten luonnonsuojelualue
 22. Lassilansuon luonnonsuojelualue
 23. Lohjanjärven alueiden luonnonsuojelualue
 24. Långån kosteikon luonnonsuojelualue
 25. Läppträsketin luonnonsuojelualue
 26. Segelskärin ulkoluotojen luonnonsuojelualue: liite 26 ja 26a
 27. Tammisaaren rannikon luonnonsuojelualue: liite 27 ja 27a
 28. Boxin soiden luonnonsuojelualue
 29. Kummelbergenin luonnonsuojelualue
 30. Rörstrandin vanhan metsän luonnonsuojelualue
 31. Hannun aarnion luonnonsuojelualue
 32. Vestran soiden, lehtojen ja vanhojen metsien luonnonsuojelualue

Ympäristöministeriön asetuksella perustettavat luonnonsuojelualueet (pdf, 481-3779 kt)

 1. Elfvikin metsän luonnonsuojelualue
 2. Hällkärrin luonnonsuojelualue
 3. Tammimäen luonnonsuojelualue
 4. Tattarinmäen luonnonsuojelualue
 5. Byön luonnonsuojelualue
 6. Kapellvikenin luonnonsuojelualue
 7. Vallisaaren luonnonsuojelualue
 8. Ridasjärven luonnonsuojelualue
 9. Viitalan metsän luonnonsuojelualue
 10. Bredsmossenin luonnonsuojelualue
 11. Kockelträsketin luonnonsuojelualue
 12. Långvässfjärdenin luonnonsuojelualue
 13. Tuusulanjärven luonnonsuojelualue: liitteet 13, 13a, 13 b
 14. Asemansuon luonnonsuojelualue
 15. Haaviston luonnonsuojelualue liite 15 ja Haaviston luonnonsuojelualue liite 15a
 16. Korkeakosken luonnonsuojelualue
 17. Vaskijärven metsän luonnonsuojelualue
 18. Heparin rannan luonnonsuojelualue
 19. Sundetin luonnonsuojelualue
 20. Brännängbergetin luonnonsuojelualue
 21. Kalkkimäen luonnonsuojelualue
 22. Kiimamäen luonnonsuojelualue
 23. Nummenkylän luonnonsuojelualue
 24. Puujärven luonnonsuojelualue
 25. Pytbergin luonnonsuojelualue: liitteet 25, 25a, 25b
 26. Saarilammen luonnonsuojelualue
 27. Hopom träskin luonnonsuojelualue
 28. Lehtisen luonnonsuojelualue
 29. Supinmäen luonnonsuojelualue
 30. Kairassuon vanhan metsän luonnonsuojelualue
 31. Kallioniemien luonnonsuojelualue
 32. Maitoisten metsän luonnonsuojelualue
 33. Mäntsälän Suurisuon luonnonsuojelualue
 34. Ohkolanjokilaakson luonnonsuojelualue
 35. Peltolan vanhan metsän luonnonsuojelualue
 36. Vähäjärvenkallioiden luonnonsuojelualue
 37. Kaanaan vanhan metsän luonnonsuojelualue
 38. Kiljavan luonnonsuojelualue
 39. Kuppinummen luonnonsuojelualue
 40. Rientolan metsän luonnonsuojelualue
 41. Emäsalon soiden luonnonsuojelualue
 42. Hasselödalenin luonnonsuojelualue
 43. Porvoon Stormossenin luonnonsuojelualue
 44. Tungträsketin vanhan metsän luonnonsuojelualue
 45. Venunmetsän luonnonsuojelualue
 46. Bölsvikenin ja Stormossenin luonnonsuojelualue
 47. Dalkarön luonnonsuojelualue
 48. Kristianslundin luonnonsuojelualue
 49. Landbofjärdenin luonnonsuojelualue
 50. Makubergenin luonnonsuojelualue
 51. Malmholmenin luonnonsuojelualue
 52. Persöfladanin luonnonsuojelualue
 53. Stenkullan luonnonsuojelualue
 54. Stormossenin ja Degermossenin luonnonsuojelualue
 55. Varvarinsuon luonnonsuojelualue
 56. Österfjärdenin luonnonsuojelualue
 57. Byträsketin luonnonsuojelualue
 58. Grundträsketin alueen luonnonsuojelualue
 59. Löparösundin luonnonsuojelualue
 60. Ponun luonnonsuojelualue
 61. Kvarnbyn luonnonsuojelualue
 62. Lakiasuon ja Kurjen Suursuon luonnonsuojelualue
 63. Torsgårdin metsän luonnonsuojelualue
 64. Keravanjokikanjonin lehdon luonnonsuojelualue
 65. Honnonviidan luonnonsuojelualue
 66. Konianvuoren luonnonsuojelualue
 67. Laukkamäen lehdon ja Puttisaaren luonnonsuojelualue

Lisätietoja

 • Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, ympäristöministeriö, puh. 0295250198, kristiina.niikkonen@ym.fi
 • Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö, puh. 0295250278, johanna.korpi@ym.fi
 • Erikoissuunnittelija Annukka Rasinmäki, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, puh. 0206394694, annukka.rasinmaki@metsa.fi