Uudellemaalle suojelualueita

Valtioneuvosto ja ympäristöministeriö ovat antaneet asetukset, joilla eri puolilla Uudenmaan maakuntaa on perustettu valtion maille luonnonsuojelualueita 13.5.2021 alkaen. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa.

Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon. Valtioneuvoston asetuksella perustetaan 29 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 5883 hehtaaria. Ympäristöministeriön asetuksella perustetaan 67 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 299 hehtaaria. Kohteissa on muun muassa lehtoja, vanhoja metsiä, soita, lintukosteikkoja sekä saaristo- ja meriluontoa.

Kartat

Yleissilmäyskartat luonnonsuojelualueiden sijainnista:

Kohdekohtaiset karttaliitteet