Pohjois-Karjalaan suojelualueita

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Pohjois-Karjalaan perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista.

Kartat luonnonsuojelualueiden sijainnista ovat kuulemisvaiheen karttoja:

Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon. Lisäksi mukana on muun muassa METSO-ohjelman kautta valtiolle hankittuja alueita.

Suojeltaviksi suunnitellut alueet ovat valtion omistamia, jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettuja maita.

Pohjois-Karjalassa suojeltaviksi suunniteltuihin alueisiin lukeutuu muun muassa lehtoja, vanhoja metsiä, soita ja arvokkaita lintukosteikkoja. Alueet sijaitsevat eri puolilla Pohjois-Karjalan maakuntaa. Kaksi suojelualueista sijaitsee osin Kainuun maankunnassa Kuhmon kaupungin ja Sotkamon kunnan alueella sekä yksi osin Etelä-Karjalan maakunnassa Parikkalan kunnassa. Niitä on yhteensä 174 ja yhteispinta-alaltaan ne ovat noin 36 500 hehtaaria.

Kohteiden kartat (lausuntovaiheen karttoja)

Valtioneuvoston asetuksella perustettavat luonnonsuojelualueet (LSA) (pdf, 686-1530 kt)

Ympäristöministeriön asetuksella perustettavat luonnonsuojelualueet (LSA) (pdf, 456-1480 kt)

Lisätietoja

  • Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö, puh. 0295250278, johanna.korpi@ym.fi
  • Erikoissuunnittelija Tommi Kinnunen, Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut, puh. 0206395709, tommi.kinnunen@metsa.fi