Saimaannorppakannan tila

Norppapopulaatiosta arvioidaan talvikanta, jolla tarkoitetaan laskentavuoden tammikuussa pesineiden norppien määrää ennen kevättalvella syntyneitä kuutteja.

Pesälaskennalla, jonka tuloksia tarkennetaan jäiden lähdön jälkeisillä pesäpaikkasukelluksilla, saadaan arvoitua vuosittain syntyneiden kuuttien määrä ja kannassa olevien emojen määrä. Hyvän pesimävuoden jälkeen voidaan arvioida myös talvehtineiden norppien määrä eri pesimäalueilla. Norppamäärän arvioinnissa käytetään kahden vuoden aineistoa. Pesä- ja norppahavaintojen avulla kuvataan myös norppakannan lisääntymis- ja levinneisyysalueiden laajuutta.

Kartassa on saimaannorpan kannanseuranta-alueiden sijoittuminen Saimaalla.

Ilmaston lämpeneminen vaikeuttaa saimaannorpan kannan seurantaa, joka tällä hetkellä perustuu lumipesien havainnointiin kevätjäillä. Keväällä 2022 talvisten olosuhteiden ansiosta saatiin tehtyä kattava pesälaskenta, jonka tuloksia pystyttiin alueellisesti tarkentamaan vuoden 2021 aineiston avulla. Pesien lisäksi arviota tehtäessä otettiin huomioon jäänpeittoaikana tehdyt norppahavainnot.

Norppakanta on vahvistunut sen nykyisen levinneisyysalueen reunoilla, erityisesti Puruvedellä sekä lisäksi Pyhäselällä ja Suur-Saimaalla, jonne norppia on siirtynyt läheisiltä tiheämmän kannan alueilta. Keskeisiltä alueilta Pihlajavedellä norppien määrä on jatkanut kasvuaan, kun taas Savonlinnan pohjoispuolella Haukivedellä, Joutenvedellä ja Pyyvesi–Enonvesi -alueella kannan koko on pysynyt samana tai hieman pienentynyt viime vuosien aikana.

Saimaannorppakannan kokoarvio on 430–440 yksilöä.

Oheisessa taulukossa on esitetty vuoden 2022 syntyvyys ja arvio talvikannan koosta kannanseuranta-alueittain. Kannanseuranta-alueiden sijoittuminen Saimaalla (pdf, 2 Mt).

Vesialue Poikaset
todettu
Poikaset
arvioitu
Arvio talvikannan koosta
Pyhäselkä–Jänisselkä116
Orivesi2211
Pyyvesi–Enonvesi229
Kolovesi1112
Joutenvesi4428
Haukivesi212191
Pihlajavesi3032144
Puruvesi3318
Tolvanselkä–Katosselkä101043
Luonteri229
Lietvesi4419
Petraselkä–Yövesi6833
Suur-Saimaa1213
Yhteensä8792436

Kuolleet saimaannorpat 2023 (34 kpl, päivitetty 20.9.2023)

Todellinen kuolleisuus on lähes kolme kertaa suurempaa kuin havaittu. Syntyvyyden ja kannan koon muutosten avulla arvioituna saimaannorppien kuolleisuudesta havaittiin esimerkiksi jaksolla 2010–2020 noin 44 %.

Havaintojen kertymisessä esiintyy vuosittaista vaihtelua. Osa ensimmäisten elinviikkojen aikana kuolleista poikasista löytyy kevään pesälaskennassa. Suurin osa muista kuolleista tulee Metsähallitukselle tiedoksi yleisövihjeiden ja ilmoitusten kautta.

Pesään kuolleet kuutit (9 kpl, päivitetty 12.7.2023)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
16.4.2023
2826
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesäpaikalta löydetty uroskuutti, paino 8,65 kg.
10.5.2023
2828
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesäpaikkasukelluksissa löydetty naaraskuutti.
11.5.2023
2829
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesäpaikkasukelluksissa löydetty naaraskuutti.
12.5.2023
2830
Tolvanselkä-Katosselkä
Puumala
Pesäpaikalta löydetty kuutti.
12.5.2023
2831
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesäpaikkasukelluksissa löydetty naaraskuutti.
13.5.2023
2833
Tolvanselkä-Katosselkä
Sulkava
Pesäpaikalta löydetty kuutti, paino n. 5,5 kg.
14.5.2023
2838
Haukivesi
Savonlinna
Pesäpaikalta löytynyt kuutinkarvaa ja verta. Peto ilmeisesti syönyt kuuttia, mutta kuolinsyy ei ole tiedossa.
15.6.2023
2842
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut kuutti, josta lähinnä nahka jäljellä.
3.7.2023
2847
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut mädäntynyt naaraskuutti.

Muut kuolleet kuutit (3 kpl, päivitetty 12.9.2023)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
12.6.2023
2841
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut naaraskuutti, paino 16 kg.
11.8.2023
2853
Petraselkä-Yövesi
Puumala
Rantaan ajautunut hieman mädäntynyt aikuiskarvainen naaraskuutti, paino 12,5 kg.
8.9.2023
2855
Pihlajavesi
Savonlinna
Huonokuntoisena löydetty ja hoitoon otettu, n. 23 kg uroskuutti menehtyi nesteytyksestä ja lääkityksestä huolimatta. Ruho toimitettu Ruokavirastoon ruumiinavaukseen kuolinsyyn selvittämiseksi.

Kalanpyydyksiin kuolleet (8 kpl, päivitetty 20.9.2023)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
9.1.2023
2824
Pihlajavesi
Savonlinna
Verkkoon jäänyt kuutti, paino n. 29 kg. Verkon langan paksuus 0,17 mm, solmuväli 50 mm ja korkeus 3 m. Verkko oli n. 12 metrin syvyydessä.
20.1.2023
2825
PuumalaVerkkoon jäänyt kuutti, pituus noin 1 m. Verkon langan paksuus 0,20 mm, solmuväli 60 mm ja korkeus 3 m. Verkko oli n. 19 metrin syvyydessä.
24.5.2023
2836
Tolvanselkä-Katosselkä
Puumala
Laittomaan katiskaan hukkunut kuutti tai nuori naaras. Nylonverkkoinen, kokoontaitettava katiska sijaitsi kalastusrajoitusalueella, mutta siinä ei ollut nielurajoitinta. Norppa on todennäköisesti joutunut katiskaan edellisenä syksynä.
25.6.2023
2845
Suur-Saimaa
kalastusrajoitusalue
Muikkuverkkoon hukkunut kuutti tai nuori yksilö, joka tipahtanut järveen verkkoa nostettaessa. Verkon solmuväli 15 mm, langan paksuun 0,15 mm, korkeus 3 m. Verkko oli n. 17 m syvyydessä.
14.7.2023
2850
Lietvesi
Puumala
Ajelehtivasta verkosta löydetty uroskuutti, paino 14 kg. Verkon langan paksuus 0,17 mm, solmuväli 70 mm ja korkeus 2,5 m. Pyydystä ei ollut merkitty, eikä siinä ollut omistajan ja kalastusoikeuden tietoja eikä ankkureita. Kuutti on hukkunut verkkoon todennäköisesti heinäkuun alussa.
7.7.2023
2854
Saimaa
kalastusrajoitusalue
Asetuksen mukaisen rysän koentasukkaan joutunut kuutti, paino noin 20 kg. Estokaltereiden aukkojen leveys oli alle 13 senttimetriä ja korkeus noin 31 senttimetriä. Kyseessä oli 5 metriä korkea pohjarysä, joka on malliltaan Saimaalla yleisesti kaupallisten kalastajien käyttämä.
10.9.2023
2856
Suur-Saimaa
kalastusrajoitusalue
Kuhaverkkoon hukkunut nuori naarasnorppa, paino n. 31 kg. Verkon solmuväli 60 mm, langan paksuus 0,17 mm, korkeus 8 m. Verkko oli n. 16 metrin syvyydessä.
19.9.2023
2857
Pihlajavesi
Savonlinna
Kuhaverkkoon hukkunut uroskuutti, paino n. 23 kg. Verkon solmuväli 50 mm, langan paksuus 0,17 mm, korkeus 3 m. Verkko oli n. 5 metrin syvyydessä. Verkko oli ankkuroitu vain rannan puoleisesta päästä.

Muut kuolleet (14 kpl, päivitetty 25.7.2023)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
26.4.2023
2827
Pihlajavesi
Savonlinna
Vedestä löytynyt hieman mädäntynyt aikuinen uros, paino n. 65 kg.
13.5.2023
2832
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesäpaikkasukelluksissa pesän läheltä löytynyt aikuinen naaras, paino n. 60 kg.
18.5.2023
2834
Joutenvesi
Enonkoski
Rannalta louhikosta löytyneitä luita ja kallo.
21.5.2023
2835
Pihlajavesi
Savonlinna
Vedestä löydetty hieman mädäntynyt aikuinen naaras, paino n. 60 kg.
25.5.2023
2837
Haukivesi RantasalmiRantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros, jonka yläruumiista oli vain luuranko jäljellä.
12.6.2023
2839
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut hieman mädäntynyt nuori uros, paino 18 kg.
12.6.2023
2840
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut hieman mädäntynyt aikuinen uros, paino n. 60 kg.
21.6.2023
2843
Tolvanselkä–Katosselkä
Puumala
Rantakiveltä löydetty hieman mädäntynyt aikuinen naaras, paino 35 kg.
23.6.2023
2844
Petraselkä–Yövesi
Puumala
Rannalta löytynyt aikuisen norpan selkäranka ja takaräpylät.
4.7.2023
2846
Tolvanselkä–Katosselkä
Puumala
Rantaan ajautunut hieman mädäntynyt aikuinen uros, paino 55 kg.
9.7.2023
2848
Haukivesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros.
11.7.2023
2849
Petraselkä–Yövesi
Puumala
Rantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros.
21.7.2023
2851
Haukivesi
Rantasalmi
Rantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros, paino n. 70 kg.
22.7.2023
2852
Petraselkä–Yövesi
Mikkeli
Vedestä löytynyt mädäntynyt aikuinen naaras, paino n. 50 kg.

Lisätietoja