Forststyrelsen är en föregångare inom mångsidig bioekonomi. Vi är ett statligt affärsverk som förvaltar en tredjedel av Finlands yta. Vi sköter om och utvecklar statens mark- och vattenområden på ett ansvarsfullt sätt, så att de på bästa möjliga sätt gagnar hela samhället.

Forststyrelsens övriga webbtjänster
information om utflyktsmålen
jakt- och fisketjänster
karttjänst
publikationer
tomter och skogsfastigheter
stenmaterial
produktion av frön
vetenskapscentrum Pilke
Finlands naturcentrum
världsarvsområde
de stora rovdjuren i Finland
information om utflyktsmålen
jakt- och fisketjänster
karttjänst
publikationer
tomter och skogsfastigheter
stenmaterial
produktion av frön
vetenskapscentrum Pilke
Finlands naturcentrum
världsarvsområde
de stora rovdjuren i Finland